Add to my calendar Sat, Sep 4, 2021 4:00 PM Sun, Sep 5, 2021 1:00 AM UTC Wrong Fest 2021
Това е описанието на най-проклетия фестивал на света. 

През 2021г. ще празнуваме хубавия живот с:

UNKLE
Dub FX
Gaye Su Akyol
Shortparis
Lalalar
Naxatras
Mother’s Cake
Pistamashina
NIRA
Mind Trips
Krekhaus
Спални места
 
+ още едно очаквано потвърррждение  

Wrong Fest е алтернативен музикален фестивал и нищо друго. Тук няма да намерите увеселителен парк и няма да откриете панаир на занаятите. Музикалната програма е продукт на дълга селекция и внимателно обсъждане, така че да не изисква странична помощ. 

Ако си объркан - заповядай. 
--------------------------------------------------
14 bands
14 bullets in the neck of the enemy
14 reasons to be wrong
---------------------------------------------------
 
04-05.09.2021
Гребен канал "Пловдив"
 
Wrong Fest 2021 е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019
 
---------------------------------------------------
 
БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.


Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : Ронг Ивентс ООД
Пловдив “Гребен Канал”, Пловдив,България

Wrong Fest 2021

04 September 2021 16:00 - 05 September 2021

Пловдив “Гребен Канал”

See all events here
Event Details

Това е описанието на най-проклетия фестивал на света. 

През 2021г. ще празнуваме хубавия живот с:

UNKLE
Dub FX
Gaye Su Akyol
Shortparis
Lalalar
Naxatras
Mother’s Cake
Pistamashina
NIRA
Mind Trips
Krekhaus
Спални места
 
+ още едно очаквано потвърррждение  

Wrong Fest е алтернативен музикален фестивал и нищо друго. Тук няма да намерите увеселителен парк и няма да откриете панаир на занаятите. Музикалната програма е продукт на дълга селекция и внимателно обсъждане, така че да не изисква странична помощ. 

Ако си объркан - заповядай. 
--------------------------------------------------
14 bands
14 bullets in the neck of the enemy
14 reasons to be wrong
---------------------------------------------------
 
04-05.09.2021
Гребен канал "Пловдив"
 
Wrong Fest 2021 е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019
 
---------------------------------------------------
 
БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.


Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : Ронг Ивентс ООД

Add to my calendar Sat, Sep 4, 2021 4:00 PM Sun, Sep 5, 2021 1:00 AM UTC Wrong Fest 2021
Това е описанието на най-проклетия фестивал на света. 

През 2021г. ще празнуваме хубавия живот с:

UNKLE
Dub FX
Gaye Su Akyol
Shortparis
Lalalar
Naxatras
Mother’s Cake
Pistamashina
NIRA
Mind Trips
Krekhaus
Спални места
 
+ още едно очаквано потвърррждение  

Wrong Fest е алтернативен музикален фестивал и нищо друго. Тук няма да намерите увеселителен парк и няма да откриете панаир на занаятите. Музикалната програма е продукт на дълга селекция и внимателно обсъждане, така че да не изисква странична помощ. 

Ако си объркан - заповядай. 
--------------------------------------------------
14 bands
14 bullets in the neck of the enemy
14 reasons to be wrong
---------------------------------------------------
 
04-05.09.2021
Гребен канал "Пловдив"
 
Wrong Fest 2021 е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019
 
---------------------------------------------------
 
БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.


Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : Ронг Ивентс ООД
Пловдив “Гребен Канал”, Пловдив,България
Organizer
  • {{ error }}

Success send email

Wrong Events

Wrong Events