Add to my calendar Wed, Sep 25, 2024 8:30 AM Wed, Sep 25, 2024 8:00 PM UTC Global Cyber Security Summit 2024

Schwarz Group е символ на качество и иновация в ритейл индустрията на Lidl и Kaufland.
С над 575 000 служители и 13 700 магазина в над 30 страни , ние сме една от най-големите компании в бизнеса с бързооборотни стоки. С приходи надхвърлящи 154 милиарда евро, групата е една от най-успешните в света. Нашата компания покрива целия жизнен цикъл на продуктите, както никой друг търговец на дребно не може: от най-съвременното производство на стоките, през физическите или онлайн магазини до рециклирането на материали.

В Schwarz Digits като софтуерна компания ние се грижим за цялата цифрова инфраструктура и всички софтуерни решения за потребители в различните отдели за търговия на дребно на Lidl и Kaufland, за управление на продуктовата линия в Schwarz Production и в нашия доставчик на екологични услуги - PreZero. Имаме широк спектър от експертни познания във всички области на IT – от класическа разработка на софтуер, IT консултации, AI приложения и IT сигурност. Нашата дейност ни поставя на едно от челните места в технологичната индустрията. Нашето портфолио предлага и облачни и киберсигурност услуги за външния пазар чрез STACKIT и XM Cyber.

Schwarz IT България е един от първите и най-големите хъбове като част от Schwarz Digits.

Киберсигурността е една от най-актуалните и важни теми в съвременния бизнес

и никой мениджър не трябва да я подценява.

Като част от бързоразвиващия се и иновативен IT свят, ние от Schwarz IT България организираме Global Cyber Security Summit 2024. Наша цел е да съберем държавни представители, корпоративни лидери с най-изтъкнатите експерти по икономика, политика, научният и публичният сектор, както и предприемачи, които да разгледат и обсъдят глобалните тенденции и стратегии по киберсигурност за 2024 г. и напред. В интензивен обмен на различни аспекти на киберпространството ще бъдат обсъдени различни подходи за създаване на сигурен и свободен дигитален свят.

Актуална информация за цялото събите може да намерите на следния линкPlanet Schwarz

бул. Черни връх № 51, София,България

Global Cyber Security Summit 2024

25 September 2024 08:30

Planet Schwarz Tech Theater, бул. Черни връх № 51

See all events here
Event Details

Schwarz Group е символ на качество и иновация в ритейл индустрията на Lidl и Kaufland.
С над 575 000 служители и 13 700 магазина в над 30 страни , ние сме една от най-големите компании в бизнеса с бързооборотни стоки. С приходи надхвърлящи 154 милиарда евро, групата е една от най-успешните в света. Нашата компания покрива целия жизнен цикъл на продуктите, както никой друг търговец на дребно не може: от най-съвременното производство на стоките, през физическите или онлайн магазини до рециклирането на материали.

В Schwarz Digits като софтуерна компания ние се грижим за цялата цифрова инфраструктура и всички софтуерни решения за потребители в различните отдели за търговия на дребно на Lidl и Kaufland, за управление на продуктовата линия в Schwarz Production и в нашия доставчик на екологични услуги - PreZero. Имаме широк спектър от експертни познания във всички области на IT – от класическа разработка на софтуер, IT консултации, AI приложения и IT сигурност. Нашата дейност ни поставя на едно от челните места в технологичната индустрията. Нашето портфолио предлага и облачни и киберсигурност услуги за външния пазар чрез STACKIT и XM Cyber.

Schwarz IT България е един от първите и най-големите хъбове като част от Schwarz Digits.

Киберсигурността е една от най-актуалните и важни теми в съвременния бизнес

и никой мениджър не трябва да я подценява.

Като част от бързоразвиващия се и иновативен IT свят, ние от Schwarz IT България организираме Global Cyber Security Summit 2024. Наша цел е да съберем държавни представители, корпоративни лидери с най-изтъкнатите експерти по икономика, политика, научният и публичният сектор, както и предприемачи, които да разгледат и обсъдят глобалните тенденции и стратегии по киберсигурност за 2024 г. и напред. В интензивен обмен на различни аспекти на киберпространството ще бъдат обсъдени различни подходи за създаване на сигурен и свободен дигитален свят.

Актуална информация за цялото събите може да намерите на следния линкPlanet Schwarz

Add to my calendar Wed, Sep 25, 2024 8:30 AM Wed, Sep 25, 2024 8:00 PM UTC Global Cyber Security Summit 2024

Schwarz Group е символ на качество и иновация в ритейл индустрията на Lidl и Kaufland.
С над 575 000 служители и 13 700 магазина в над 30 страни , ние сме една от най-големите компании в бизнеса с бързооборотни стоки. С приходи надхвърлящи 154 милиарда евро, групата е една от най-успешните в света. Нашата компания покрива целия жизнен цикъл на продуктите, както никой друг търговец на дребно не може: от най-съвременното производство на стоките, през физическите или онлайн магазини до рециклирането на материали.

В Schwarz Digits като софтуерна компания ние се грижим за цялата цифрова инфраструктура и всички софтуерни решения за потребители в различните отдели за търговия на дребно на Lidl и Kaufland, за управление на продуктовата линия в Schwarz Production и в нашия доставчик на екологични услуги - PreZero. Имаме широк спектър от експертни познания във всички области на IT – от класическа разработка на софтуер, IT консултации, AI приложения и IT сигурност. Нашата дейност ни поставя на едно от челните места в технологичната индустрията. Нашето портфолио предлага и облачни и киберсигурност услуги за външния пазар чрез STACKIT и XM Cyber.

Schwarz IT България е един от първите и най-големите хъбове като част от Schwarz Digits.

Киберсигурността е една от най-актуалните и важни теми в съвременния бизнес

и никой мениджър не трябва да я подценява.

Като част от бързоразвиващия се и иновативен IT свят, ние от Schwarz IT България организираме Global Cyber Security Summit 2024. Наша цел е да съберем държавни представители, корпоративни лидери с най-изтъкнатите експерти по икономика, политика, научният и публичният сектор, както и предприемачи, които да разгледат и обсъдят глобалните тенденции и стратегии по киберсигурност за 2024 г. и напред. В интензивен обмен на различни аспекти на киберпространството ще бъдат обсъдени различни подходи за създаване на сигурен и свободен дигитален свят.

Актуална информация за цялото събите може да намерите на следния линкPlanet Schwarz

бул. Черни връх № 51, София,България
Organizer
  • {{ error }}

Success send email

Шварц Глобал Сървисис България

Шварц Глобал Сървисис България