Томбола от участниците в обучение за сърдечен масаж в Перник

Game winners

1: Ивайло К. - ********@abv.bg - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

2: Ivaylo M. - ******@legionrun.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

3: Todor A. - **********@abv.bg - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

4: Десислава С. - ***********@yahoo.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

5: Вероника Г. - *****************@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

6: Диана М. - ****************@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

7: Martin M. - ***********@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

8: Aleksandra - **************@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

9: Nikolay K. - ***********@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

10: Anna - *******************@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA

11: Виктор А. - ****************@gmail.com - Безплатен Билет за Legion Fit Fest предоставен от BETANO BULGARIA